Včerejší neúplný dopis nám nedal dospat.

Kamelotští rytíři se sešli u kulatého stolu, kde rozebírali zmizení prince Artuše. Záměrně ke sněmu nepozvali krále Uthera, neboť měli podezření, že je zapleten do únosu vlastního syna. Říkáte si, proč by to dělal? Odpověď byla jednoduchá.

Kvůli křivdám z minulosti, jež si provedly magické bytosti s králem Utherem a kvůli kterým měl král důvod nechtít naplnění Albionu - spojení světa magie a obyčejného lidu. Kouzelník Merlin naštěstí Uthera odhalil a prince vysvobodil. Po krátké rozepři mezi otcem a synem napadlo Merlina, jak ověřit, kdo je právoplatným vládcem Kamelotu. Vše rozhodl meč Excalibur. Artuš byl prohlášen za krále a Kamelot se těšil velkým oslavám.